อัตราติดโควิดเยอรมนีพุ่งเป็นสถิติใหม่ รัฐบาลยกระดับมาตรการควบคุมโรค