กังวลโอไมครอนทุบท่องเที่ยวทรุด “EIC” ประเมิน ศก.ไทยปี 65 โต 3.2% ลดลงจากเดิม 3.4% ชี้ฟื้นช้าจากแผลลึก