ทองคำจะไปต่อทิศทางไหน ท่ามกลางปัจจัย “สงคราม-เงินเฟ้อ” รุมเร้า