MAJOR เล็งซื้อหุ้น WORK เพิ่มเป็นไม่เกิน 10% หลังเข้าถือแล้ว 5%
Read Time:1 Minute, 45 Second

MAJOR เล็งซื้อหุ้น WORK เพิ่มเป็นไม่เกิน 10% หลังเข้าถือแล้ว 5%

0 0

MAJOR เผย เข้าซื้อหุ้น WORK จำนวน 22.1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.0049% ราคาเฉลี่ย 23.66 บาทต่อหุ้น แจงคาดว่าจะเข้าถือหุ้นไม่เกิน 10% หวังสร้างการเติบโตของธุรกิจ-ต่อยอดอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงด้านการผลิตคอนเทนต์มากขึ้น

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)หรือ MAJOR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 บริษัท ได้ถือหุ้น บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ WORK จำนวน 22,100,000 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามราคาซื้อในตลาด อยู่ระหว่างช่วงราคา 22.41 ถึง 25.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 23.66 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นใน WORK เท่ากับร้อยละ 5.0049ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WORK

โดยบริษัทคาดว่าจะถือหุ้นใน WORK ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของ WORK โดยไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการต่อโครงสร้างบริษัทของ WORK หรือกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทได้คำนวณขนาดของรายการการซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วมีมูลค่าน้อยกว่าร้ อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่ค านวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) บริษัทไม่เข้ าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551

สำหรับการถือหุ้น WORK ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ และเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงด้านการผลิตคอนเทนต์มากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างโอกาสในการลงทุนและการพัฒนากระบวนการดำเนินงานบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนา

และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business/

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ปมเสียชีวิตปริศนาหรือฆาตกรรม ‘Gerry Cotten’ เจ้าของกระดานเทรด QuadrigaCX และเงินนักเทรดที่สาบสูญรวมกว่า 215 ล้านดอลลาร์
Next post ทองคำจะไปต่อทิศทางไหน ท่ามกลางปัจจัย “สงคราม-เงินเฟ้อ” รุมเร้า