ดัชนีราคาก่อสร้าง Q3/65 ขยับขึ้นต่อเนื่อง หลังอสังหาฯ บวกต้นทุนใหม่ในราคาบ้าน
Read Time:4 Minute, 20 Second

ดัชนีราคาก่อสร้าง Q3/65 ขยับขึ้นต่อเนื่อง หลังอสังหาฯ บวกต้นทุนใหม่ในราคาบ้าน

0 0

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานไตรมาส 3/65 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังบริษัทอสังหาฯ ใส่ต้นทุนใหม่ในราคาบ้าน โดยค่าดัชนีเท่ากับ 132.2 ปรับตัวเพิ่ม 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/65 ระบุค่าตอบแทนงานออกแบบ และงานระบบเพิ่มขึ้นทุกรายการดันดัชนีค่าก่อสร้างรวมพุ่ง

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ภาพรวมของราคาค่าก่อสร้างบ้านในปี 65 ยังคงมีการขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 โดยดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 65 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 132.2 จุด สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.2% เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ที่เป็นทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการขนส่ง แต่มีแนวโน้มเว็บหวยออนไลน์ที่ราคาค่าก่อสร้างบ้านจะปรับขึ้นแบบชะลอตัวลงแล้ว เนื่องจากพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 0.8% ในไตรมาส 3 จากร้อยละ 3.9% และ 1.1% ในไตรมาส 1 และ 2 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการปรับเพิ่มของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในไตรมาส 3 ปี 65 พบว่า มีการปรับราคาค่าก่อสร้างในเกือบทุกหมวดเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบมีการปรับเพิ่มในงานวิศวกรรมโครงสร้างจากปีก่อนสูงถึง 8.0% ส่วนหมวดวัสดุก่อสร้างมีการปรับเพิ่มจากปีก่อนมากสุดในหมวดย่อยสุขภัณฑ์ 13.2% เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 11.5% และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 9.5% นอกจากนี้ ยังมีการปรับขึ้นค่าก่อสร้างบ้านในหมวดแรงงานจากปีก่อนอีก 5.6% ทั้งนี้ พบว่ามีเฉพาะราคาของกระเบื้องที่มีการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยที่ 3.2%

จากการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่ทำให้ราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเพิ่มขึ้นยังคงมีปัจจัยสำคัญจากการที่ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่มีทิศทางคงที่หรือปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4/65 ยังคงมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่อาจปรับตัวสูงขึ้นจากสงคราม และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่จะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการของผู้ผลิตและผู้รับเหมาก่อสร้าง

 

เมื่อพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างในแต่ละหมวดพบว่า 1.หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ เช่น งานวิศวกรรมโครงสร้างมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลง -2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 28.8% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบหมวดงานสถาปัตยกรรมมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 64.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบหมวดงานระบบสุขาภิบาลมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลง -1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 2.8% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบและงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 3.6% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ

2.หมวดวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ราคาเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 16.3% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตราคาเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 4.4% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กราคาเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง -12.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 6.1% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดกระเบื้องราคาลดลง -3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 3.1% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง

หมวดสุขภัณฑ์ราคาเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 2.0% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาราคาเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง -0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 3.8% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ราคาเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง -2.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยมีสัดส่วน 24.6% ของหมวดวัสดุก่อสร้าง

และ 3.หมวดแรงงาน พบว่า ค่าแรงงานเพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/65

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ตลท.เตือนระวังลงทุนหุ้น JTS ราคาพุ่งไร้ปัจจัยพื้นฐานรองรับ
Next post เดินหน้าสู่เป้า 1,650 จุด