UPA ควัก 800 ล้านบาท ลงทุน “ขุดเหมืองคริปโต” ใน สปป.ลาว
Read Time:4 Minute, 21 Second

UPA ควัก 800 ล้านบาท ลงทุน “ขุดเหมืองคริปโต” ใน สปป.ลาว

0 0

UPA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดบริษัทไฟเขียวควัก 800 ล้านบาท ลงทุน “ขุดเหมืองคริปโต” ใน สปป.ลาว เล็งซื้อเครื่องขุด 2,000 เครื่อง เน้นขุด “บิตคอยน์” เป็นหลัก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี หรือการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี (Cyptocurrency Mining) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวงเงิน 25 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 817.7 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ 32.708 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565) ใน 2 รูปแบบ คือ

1. ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว เพื่อขอรับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี โดยลงทุนผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ในฐานะ holding company และบริษัทที่จะจัดตั้งใน สปป.ลาว โดยเป็นการร่วมลงทุนกับ Asia Investment and Financial Services Sole Company Limited (AIFS) โดยมีรูปแบบการลงทุน ดังนี้ เพื่อให้เป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทและ AIFS จะถือหุ้นในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ (Singapore Holding) ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

และ Singapore Holding จะถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว (Laos Holding) และ Laos Holding จะเข้าลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนใน สปป.ลาว เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว เพื่อขอรับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี (Operating Company) ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจราเพื่อจัดโครงสร้างสำหรับการลงทุนในหุ้น ดังนั้น โครงสร้างการลงทุนในหุ้นอาจจะแตกต่างจากที่บริษัทเปิดเผยข้างต้น โดยอาจมีทั้งการลงทุนโดยการถือหุ้น และการให้กู้ยืมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้สัดส่วนการถือหุ้นระหว่างบริษัท และ AIFS ในส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม หากการโครงสร้างสำหรับการลงทุนในหุ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ operating Company จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี โดยบริษัทและ AIFS ได้เจรจากับหุ้นส่วนใน สปป.ลาว เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยแบ่งผลประโยชน์ตามที่ตั้งของเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี โดย บริษัทและ AIFS ผ่าน Laos Holding จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ (เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีที่ขุดได้) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ Operating Company ที่ได้รับจากเหมืองขนาด 30 เมกะวัตต์
โดยจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 30 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น

1) การซื้อไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ที่เหมืองที่เมืองปากเช แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งสามารถรองรับเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซีได้ถึง 6,000 เครื่อง และ 2) การซื้อไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ เพื่อสำรองการขยายโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนการดังกล่าว ทั้งนี้ หุ้นส่วนใน สปป.ลาว จะไม่ได้รับส่วนแบ่งใด ๆ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของเหมืองของ Laos Holding และ Laos Holding ก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งใด ๆ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของเหมืองของหุ้นส่วนใน สปป.ลาว เช่นกัน

2.ลงทุนในเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซี จำนวนไม่เกิน 2,000 เครื่อง เพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัทใน สปป.ลาว ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี โดยบริษัทมีหน้าที่จัดหาเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซี และคู่สัญญามีหน้าที่ดำเนินการธุรกิจเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งรวมถึงการจัดหาและรับผิดชอบคำไฟฟ้า คนงาน และค่ใช้จ่าย ๆ อื่น ซึ่งรวมถึงค่าภาษีอากรทั้งหมด โดยมีอัตราการแบ่งผลประโยชน์ 60 – 40 คือ บริษัทได้รับผลประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 60 และคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 40 ของเหรียญที่สามารถขุดได้ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถรองรับเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซีได้ถึง 2,000 เครื่อง

โดยการลงทุนในธุรกิจเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนให้หุ้น หรือการลงทุนในทรัพย์สินนั้น จะเป็นการขุดคริปโตเคอร์เรนซีสกุลบิตคอยน์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถและอาจพิจารณาปรับเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซีบางส่วน เพื่อขุดคริปโตเคอร์เรนซีสกุลอื่น เช่น อีเทอร์ (Ether) หรือไลต์คอยน์ (Litecoin) ได้

ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้น และ การลงทุนในทรัพย์สิน เป็นการลงทุนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็นการลงทุนกับคู่สัญญาที่ต่างกัน และมิได้ใช้ทรัพย์สินร่วมกัน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด เป็นผู้กำหนดรูปแบบและวงเงินสำหรับการลงทุนในหุ้นและการลงทุนในทรัพย์สิน โดยสามารถทยอยลงทุนเป็นเฟส ๆ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post UPA ทุ่มงบ 25 ล้านดอลลาร์ ร่วมทุนตั้งเหมืองขุดคริปโตฯ ใน สปป.ลาว
Next post การสร้างความสมดุล สู่การส่งผ่านเงินเฟ้อ