กลุ่มทรู เตรียมขายหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ย 2.85-3.75% คาดเปิดจองซื้อกลางพ.ค.65