ตลท.เตือนระวังลงทุนหุ้น JTS ราคาพุ่งไร้ปัจจัยพื้นฐานรองรับ